Home l Agenda l 't Groene Boekje l Plattegrond l Konkelboet l Algemene Info l
Het Groene Boek is een jaarlijkse uitgave van het bestuur. De stand van zaken van onze vereniging, wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, de plannen voor het komende jaar en de financiën zijn erin te lezen. Tevens zijn de agenda en het schema van de aardappelpercelen van het huidige jaar in het boekje te vinden en ingezonden stukjes van leden.
Hieronder vindt u de link naar stukjes en beetjes uit het Groene Boek. Niet alle onderwerpen zijn hier te lezen, omdat sommige informatie alleen bedoeld is voor leden. Als u het volledige boek wilt zien, moet u lid zijn van de vereniging.

Uittreksel van het Groene Boek...Klik HIER

© Volkstuindersvereniginghoornenomstreken.nl 2006-2015