Home l Agenda l 't Groene Boekje l Plattegrond l Konkelboet l Algemene Info
INHOUD pagina 5:
Help de bijen
Biologisch Tuinieren
1 2 3 4 5
Pagina's
Help de bijen
1 2 3 4 5
Pagina's
Foto door Thien Gretchen
Bezoek haar blog
HIER
© sjoerd 2006-2015
http://www.waseimkersbond.be/bijenvriendelijkeplanten.htm
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Drachtplanten
BIOLOGISCH TUINIEREN, EEN UITDAGING!

Beginnende biologische tuinders die geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen willen gebruiken, hebben in de beginperiode nogal eens met teleurstellende resultaten te maken, vaak het gevolg van een slechte conditie van de grond.

Een van de milieuvriendelijke methoden van tuinieren is de biologisch-organische. Hierbij gaat het erom het aantal in de bodem werkende micro-organismen te vermeerderen en zo een gezond bodemleven te krijgen. Dit bodemleven is de basis voor het biologisch evenwicht in de tuin en dus voor een gezonde plantengroei.

GEZONDE BODEM
De in de bovenste laag van de grond levende bacteriën zorgen voor de afbraak van al het organische materiaal (humusvorming). Hiervoor is zuurstof nodig. De in de onderste laag levende bacteriën verdragen geen lucht. Zij zijn het die voor de plant voedsel aanmaken. Wanneer nu deze grondlagen door b.v. spitten verwisseld worden, sterven beide soorten bacteriën. Ook de aanwezige humus wordt vernietigd en dit leidt weer tot erosie, dichtgeslagen grond en minder gezonde planten en vertraging in de groei. Biologische tuinders brengen zuurstof in de grond door eenvoudigweg de grond oppervlakkig los te maken met spitvork, cultivator of woelvork.
Mag er dan nooit gespit worden hoor ik menig tuinder nu al zeggen! Nou dit is geen wet van Meden en Persen. Het is afhankelijk van de grondsoort en de omstandigheden. Doel van de bodembewerking is dat zuurstof en vocht beter in de grond kunnen doordringen. Kleigrond die makkelijk dichtslaat zou ik in de herfst wél spitten, maar tegelijkertijd ná het spitten bedekken met paardenmest omdat deze de eigenschap heeft de grond luchtiger, losser van structuur te maken. Wanneer de grond erg verdicht is door veel belopen, heeft het wel zin om éénmalig te spitten en daarna de grond meteen te bedekken met halfrijpe compost.

MULCHEN
In een biologisch-organische tuin wordt de grond zoveel mogelijk bedekt gehouden om de omstandigheden voor een actief bodemleven optimaal te houden. Dit proces van mulching (ook wel oppervlakte-compostering genoemd) heeft verder als voordeel dat warmte wordt vastgehouden en dat de onkruidgroei wordt afgeremd en wat er toch ontkiemd zit heel los in de mulchlaag die niet te dik mag zijn (± 2 cm). Liever regelmatig aanvullen. De bodembedekking moet op een vochtige bodem aangebracht worden. Velerlei materiaal kan gebruikt worden:
" gemaaid gras (niet te dik)
" halfverteerde compost
" stro
" klein geknipt plantenafval (5 á 10 cm)
" afgevallen blad
" enz.
Voor de rest kan het werk dan worden overgelaten aan het bacterieleven en de regenwormen. Zij zijn de gratis hulpkrachten in de biologische tuin die al het organische materiaal omzetten in voedsel voor de planten en zorgen dat de humuslaag steeds dikker wordt.

Nadelen van mulchen zijn:
" te traag opwarmen van de grond in het voorjaar. Tijdelijk weghalen van de bodembedekking kan helpen.
" in het najaar, van september tot december legt de boonvlieg haar eitjes in organisch afval. De larven hiervan verpoppen zich later in de grond. Het perceel waar volgend jaar bonen moeten komen kan dus beter in deze maanden geen bodembedekking hebben.

COMPOSTHOOP
Al ons organisch afval kan in een composthoop tot humus verwerkt worden en vormt zo een bodemverbeteraar van de eerste orde. Moet de compost ook als bemesting dienen dan kunnen hoorn- en/of beendermeel in de hoop verwerkt worden, evenals mest van dierlijke oorsprong zoals koe- en paardenmest. De dierlijke meststoffen nooit gelijktijdig met kalk op de hoop gebruiken i.v.m. ammoniakvorming. Een dun laagje lavameel bovenop de mest kan wel aangezien dit gesteentemeel de eigenschap heeft de vluchtige stikstof te binden. Wie compost wil maken kan kiezen uit een losse hoop op de grond of een compostbak. Mijn ervaring is dat een combinatie van beide het beste werkt nl. één losse hoop en twee compostbakken. De bakken moeten ieder minstens 1m3 zijn. Belangrijk is dat zuurstof vrijelijk kan toetreden. We gebruiken dan een compostbak voor het opzetten van de hoop. Onderin de bak komt wat grof materiaal b.v. snoeihout, dikke takken zodat het luchtig blijft. Daarop een laag van ± 20 cm organisch afval. Het klein maken van dit afval is wel belangrijk want anders duurt het composteringsproces te lang. Deze laag nu afdekken met een dun laagje aarde en dit weer afdekken met een dun laagje kalk en een paar handjes hoorn- of beendermeel. Vervolgens weer een laag organisch afval, maar nu afgewisseld met een laagje lavameel. Zo doorgaan tot de bak vol is. Nu wordt deze bak omgezet in de tweede. Hierbij zorgen dat het relatief droge materiaal van de buitenkant nu in het midden van de bak komt. Tijdens het composteringsproces is het zaak op te letten dat de compost niet te droog wordt. Af en toe gieten is noodzaak en afdekken met rieten mat of vochtdoorlatend doek. Na ongeveer 3 maanden is deze compost gebruiksklaar d.w.z. er zitten dan nog veel wormen in.

MESTSTOFFEN
Naast het toedienen van veel compost maken we in de biologische tuin gebruik van enkelvoudige meststoffen. Deze meststoffen staan hun voeding langzaam aan de planten af waardoor de groenten niet, zoals bij het gebruik van snelwerkende kunstmest vaak geval is, uit hun krachten groeien en verzwakken. We onderscheiden:
beendermeel bevat 5-6% stikstof, 15-18% fosfor en wat kalk
bloedmeel 12-14% stikstof. Bloedmeel breekt sneller af dan beender- en hoornmeel en wordt gebruikt om het tijdens het groeiproces ontstane stikstofgebrek vlug te kunnen aanvullen.
hoornmeel 13-14% organische stikstof. Is een hard eiwit. Afbraak gaat heel langzaam. Vooral goed te gebruiken bij langdurige teelten.
gesteentemeel Gemalen gesteenten, rijk aan sporenelementen. B.v. lavameel: van vulkanische oorsprong, bevat 15% kalk en veel kiezel nl. 40-50%. Daarom ook heel geschikt als preventief middel door planten te bestuiven met lavameel. Dit ter versterking van de celwanden.


Ik kan mij voorstellen dat er nu mensen zijn die zich afvragen: hoe kom ik aan biologische meststoffen als beendermeel, lavameel, aan kalk die verrijkt is met magnesium. Er zijn twee leveranciers in Nederland waar particulieren kunnen bestellen, nl:

Boerengoed.nu
Dorpsweg 6
8274 AE Wilsum
Tel.: 06-49052648
E-mail: info@boerengoed.nu

A.T.V. de Rekere
Helderseweg
Alkmaar
Openingstijden winkel
Wo 13-16 uur
Za 10-16 uur

Deze tuinvereniging heeft een winkel die de
biologische meststoffen van fa. Boerengoed uit voorraad verkoopt.

De biogroep streeft ernaar dat deze meststoffen in de toekomst ook verkrijgbaar zijn in de winkel van VTV Hoorn.

Meer over duurzaam tuinieren via Onze volkstuinvereniging >
link http://www.volkstuindersvereniginghoornenomstreken.nl/Page21.html

Door Loes en Margot